Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Museets digitala utställningar

Vem skapar kulturarvet? En resa i Kalix älvdal Socknens centrum
Kurorten Nordanskär Karlsborg Årtusendens människor
Kåkstan i Malmberget Ett besök i Sapmi Kunglig resa i Norrbotten
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix ...fattigdomen fruktansvärd... Vassholmen
Rikti Dockas - ett samiskt skogsnybygge Tjärtunnor och edet i Kamlunge Näsbyn och Englundsgården
Utställning om Johan Bergman Olson Med skogshuggare och flottare

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Nytt från 2019 är ekomuseets digitala utställningar, som alla finns tillgängliga direkt över nätet. Lär mer Nederkalix, Nordanskär, fornlämningar, kåkstan, samer, en kunglig norrbottensresa på 1800-talet och mycket mer! Museets fysiska utställning står f.n. uppställd och är öppet på Vassholmen i Kalix.
Detta är också ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av utställningarna och audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Internetfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar.

PART OF
Additional Collections
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 722
favorite 0
comment 0
En tryckt förteckning över tillgångarna hos Aktiebolaget Bergman, Hummel & Co, daterad Nederkalix den 5 sept. 1895. Här redovisas bl.a. företagets skogar, bl.a. fördelade på skattehemman och kronohemman.
Topics: bergman, hummel, nederkalix, skattehemman, obligationslån, historisk skogsexport från kalix...
J.A. Bergmans koncepthandlingar från rättegången mot Bergbom Svanberg 1883
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f bergbom, svanberg & co,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 607
favorite 0
comment 0
Ett förslag till rekonstruktion av AB Båtskärsnäs, troligen från 1911
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 581
favorite 0
comment 0
Lånekontrakt mellan AB Båtskärsnäs å ena sidan och å den andra sidan Bankaktiebolaget Stockholm-Övre norrland, Sundsvalls enskilda bank; Norrbottens enskilda bank och AB Nordiska kreditbanken.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 562
favorite 0
comment 0
Psalmer vid Henrika Bergmans begravning 25 oktober 1880
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica familjen...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 552
favorite 0
comment 0
Carl Henrik Bergmans testamente
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica familjen bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 506
favorite 0
comment 0
114 st brev från år 1857, till J.A. Bergman från fadern Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare johan bergman olson,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 488
favorite 0
comment 0
Artur Hazelius inbjudan till Johan August Bergman år 1883 med beskrivning över det planerade bygget av det som kom att bli Nordiska museet på Djurgården i Stockholm.
Topics: kalix avd e inbjudningar, nordiska museet, artur hazelius, kalix avsändare artur hazelius, kalix...
Johan August Bergmans aktieförteckning för sitt innehav i AB Bergman Hummel & Co
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd d aktieförteckningar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 408
favorite 0
comment 0
En tryckt förteckning över böcker för allmänna boksamlingar, sockenbibliotek, skolbibliotek, folkhögskolebibliotek m.m. 1877
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 400
favorite 0
comment 0
Tre tidningsklipp från 1879 om Kalix Ångsågs AB
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f kalix ångsågs ab,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 398
favorite 0
comment 0
Mantalsuppgifter, besvär m.m. 1868
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g div räkenskaper,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 393
favorite 0
comment 0
200 st brev och telegram från år 1870, till Johan August Bergman från kompanjonen David Hummel.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare david hummel, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 376
favorite 0
comment 0
Ett besök på Grytnäs skildrat i Norrbottenskuriren 1888
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f grytnäs,...
Utredning om trämassa vid vattenfallet i Kamlunge, Kalix
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 328
favorite 0
comment 0
Ett antal brev från David Hummel till J.A. Bergman 1882
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 318
favorite 0
comment 0
Förteckning över hemman och lägenheter i Bodträskfors AB 1885
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f bodträskfors ab,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 303
favorite 0
comment 0
Konocessement Johan Bergman Olson från 1856
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g konossement, konossement
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 302
favorite 0
comment 0
Post- och inrikes tidningar om bildandet av The Gellivara Company
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f gällivare, post- och...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 301
favorite 0
comment 0
Handlingar om uppköp av skog i Posjärv 1892-1894
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f posjärv, posjärv,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 298
favorite 0
comment 0
Avtal och andra handlingar som bekräftar övergång från firma Bergman, Hummel & co till AB Bodträskfors och AB Bergman Hummel.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd a styrelsehandlingar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 281
favorite 0
comment 0
Bolagsstämma för AB Båtskärsnäs i samband med konkurs 1911
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 276
favorite 0
comment 0
Vattenundersökningar i Luleå, vars resultat skicktas till AB Båtskärsnäs i Kalix
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 275
favorite 0
comment 0
Ett antal brev från år 1873, från Bergbom Svanberg & co till Bergman Hummel & co
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...
Handlingar rörande Sågverks- och Trävaruexportföreningen 1877
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f föreningar, sågverks- och...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 270
favorite 0
comment 0
Brev från AB Båtskärsnäs till Domänstyrelsen, september 1905
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 270
favorite 0
comment 0
Johan August Bergmans aktieförteckning för sitt innehav i AB Bodträskfors.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd d aktieförteckningar, ab...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 265
favorite 0
comment 0
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond, mars 1892
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f j.a. bergmans...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 265
favorite 0
comment 0
Avskrift av J.A. Bergmans testamentet från 1888
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica j.a. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 258
favorite 0
comment 0
Brev från Luth & Roséns Elektriska Aktiebolag år 1905 om en ev. utbyggnad av Kamlungefallet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 254
favorite 0
comment 0
Odaterad utkast om sulfatfabrik för AB Båtskärsnäs
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 254
favorite 0
comment 0
Fastebrev och köpekontrakt för egendomar utifrån Gyljen och Yttermorjärv, 1850-talet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f gyljen, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 251
favorite 0
comment 0
Kalkyl för verksamheten i Bergman Hummel & co 1881
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g div räkenskaper
Abraham Fougt (tidig ägare till Björkfors) påpekar för landshövdingen de finbladiga sågverkens fördelar, med att det går åt mindre skog och att bräderna blir jämnare och slätare. Det blir också lättare att bygga samt att riket får stor vinning när dessa säljes till "utlänningar". Han anhåller samtidigt att de som har hemman och mera skog än de "tarfwar", skall tillåtas såga den hos sågverksägare eller sälja densamma. På det att de kan widmakthålla...
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 243
favorite 0
comment 0
Rättegångshandlingar från konkursen för Haparanda AB 1884
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f haparanda export ab,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 243
favorite 0
comment 0
David Hummels reservation vid ordinarie bolagsstämma Bergman Hummel & co, den 7 juli 1884
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd a styrelsehandlingar, david...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 241
favorite 0
comment 0
Brev från år 1883, till Johan August Bergman från svärsonen John Nordlund
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 240
favorite 0
comment 0
Kontrakt mellan AB Båtskärsnäs och Berner & Nielsen
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f ab båtskärsnäs, berner...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 237
favorite 0
comment 0
19 st brev från år 1856, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare robert bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 231
favorite 0
comment 0
Manne Bergmans uppsatsbok 1868
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica familjen...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 231
favorite 0
comment 0
2 st brev från år 1850, till J.A. Bergman från fadern Johan Bergman Olson.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare johan bergman olson,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 217
favorite 0
comment 0
Bolagsordning för Bergman, Hummel & co, 1873
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd a bolagsordning, bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 217
favorite 0
comment 0
Brev från Hermes 1870 till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 217
favorite 0
comment 0
Tablå över Bodsträskfors AB:s ställning 31/12 1887
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f bodträskfors ab,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 214
favorite 0
comment 0
Brev och telegram till John. Bergman från William Olsson 1898
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 213
favorite 0
comment 0
Bergskollegiets utslag på Meldersteins bruks ägares ansökan 1793.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f gällivare, bergskollegiet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 213
favorite 0
comment 0
Brev och telegram från Hovén & co 1870 till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 213
favorite 0
comment 0
Korrespondens om Luleå Ångsågs AB från 1886, flertalet till J.A. Bergman.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f luleå ångsågs ab, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 208
favorite 0
comment 0
Brev till AB Båtskärsnäs från Calvert & co 1908
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Inspektor Robert Wästfelts anmärkningar för Luleå ångsnickeri AB i Jokkmokk 1883-84
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f luleå ångsnickeri ab,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 204
favorite 0
comment 0
Brev från 1883, till Johan August Bergman från dottern Hilda Bergman, gift Montelius
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 202
favorite 0
comment 0
En tryckt styrelse- och revisionsberättelse från Bergman Hummel och co 1894
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd a styrelsehandlingar, bergman...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 198
favorite 0
comment 0
88 st brev från år 1855, till J.A. Bergman från fadern Johan Bergman Olson.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare johan bergman olson,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 197
favorite 0
comment 0
Bolagsstämma i AB Båtskärsnäs år 1902
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 197
favorite 0
comment 0
Domstolsutslag AB Båtskärsnäs mot Victor Malmborg
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 196
favorite 0
comment 0
Räkningar från C.F. Åkerström 1899-1900
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 192
favorite 0
comment 0
Ordning för C.H. Bergmans jordfästning den 23 februari 1909
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica familjen...
2 st brev från år 1881 till Emanuel Deutsch från J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare j.a. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 188
favorite 0
comment 0
Prislista på franska från Bergman Hummel & co från 1875
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd d div förteckningar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 186
favorite 0
comment 0
En text i Norrbottenskuriren om Luleå-Ofoten-banan 1888
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f gällivare, malmbanan,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 186
favorite 0
comment 0
John Bergmans testamente den 1 januari 1904
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica familjen...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 184
favorite 0
comment 0
Stämning med AB Båtskärsnäs mot Nils Arvidsson om tjuvjakt.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 182
favorite 0
comment 0
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1894-04-05
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f j.a. bergmans...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 181
favorite 0
comment 0
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1898-05-23
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f j.a. bergmans...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 179
favorite 0
comment 0
Tal hållet av J.A. Bergman vid invigning av barnhem 6 oktober 1883
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica j.a. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 178
favorite 0
comment 0
Utdrag ur inteckningsprotokollet för Pajala by nr 1 Wälivaara
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 175
favorite 0
comment 0
Ett antal brev och telegram från Berner & Nielsen år 1883 till Bergman Hummel & co
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 172
favorite 0
comment 0
Handlngar om förmyndarskap för Johan Samuelssons barn 1831
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar, johan...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 168
favorite 0
comment 0
Brev till AB Båtskärsnäs från Hugo Lundberg 1905
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 165
favorite 0
comment 0
Tre brev till J.A. Bergman från David Hummel 1871
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare david hummel, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 164
favorite 0
comment 0
Domstolsutslag AB Båtskärsnäs mot Victor Svensson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 159
favorite 0
comment 0
Två st telegram från Axel Hummel (son till David Hummel) till J.A. Bergman 1883
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare axel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 159
favorite 0
comment 0
Brev till AB Båtskärsnäs från C.A. Wästfelt
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
En bok med anteckningar av Lars Levi Laestadius
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar, lars...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 158
favorite 0
comment 0
Ett antal brev och telegram från år 1874, från Bergbom Svanberg & co till Bergman Hummel & co
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...